Grzejniki stalowe płytowe

Grzejniki stalowe PERFEXIM - Perfekt system

perfekt system

Grzejniki stalowe płytowe PERFEKT przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych ,użyteczności publicznej i usługowych o normalnej wilgotności powietrza, których nie występuje oddziaływanie środków korozyjnych. Grzejniki powinny być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu zamkniętego zabezpieczonych naczyniami  wzbiorczymi przeponowymi   zgodnie z wymaganiami normy PN-B_02414/1991. Mogą być stosowane także w instalacjach systemu otwartego – woda oraz stykające się z wodą materiały powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-C-04607/1993. Maksymalne wartości ciśnienia i temperatury w instalacji centralnego ogrzewania powinny spełniać warunki :

-temperatura wody 95

-ciśnienie wody na poziomie dolnej krawędzi grzejnika 10,0bar

Źródłem ciepła dla instalacji powinien być wymiennikowy węzeł cieplny, kotłownia lub kocioł indywidualny . Grzejniki nie mogą być stosowane w instalacjach połączonych z wysokotemperaturową siecią cieplną przez węzeł zmieszania pompowego lub hydroelewator.  

Oferujemy również grzejniki higieniczne przeznaczone do miejsc o zaostrzonych wymogach sanitarnych (głównie szpitale, apteki, laboratoria, itp.) ich budowa różni się tradycyjnych tym, że nie posiadają  ozdobnych kratek górnych oraz ożebrowania konwekcyjnego montowanego między płytami .Dzięki takiej konstrukcji grzejnik nie zbiera kurzu i łatwo go wyczyścić .Powłoka wierzchnia grzejnika –farba poliestrowa – swoją gładkością w znacznym stopniu zapobiegają przyczepianiu się pyłów.

Udzielamy 10-cio letniej gwarancji na grzejniki PERFEKT, które eksploatowane są w systemach C.O. zgodnie   z odpowiednimi wytycznymi stosowania grzejników stalowych , w szczególności :hermetycznych , napełnionych właściwej jakości wodą , dobrze odpowietrzonych .

Nie dopuszcza się  montażu w pomieszczeniach o dużej  koncentracji wilgotności  i substancji agresywnych


1.Grzejnik stalowy PERFEKT typ V uniwersalny z wkładką zaworową 

2.Grzejnik stalowy PERFEKT typ C kompaktowy z podłaczeniem bocznym

3.Grzejnik stalowy PERFEKT typ V  - HIGIENICZNY

4.Grzejnik stalowy PERFEKT typ C  - HIGIENICZNY

Zdjęcia produktu:

Grzejniki stalowe PERFEXIM - Perfekt system Grzejniki stalowe PERFEXIM - Perfekt system Grzejniki stalowe PERFEXIM - Perfekt system Grzejniki stalowe PERFEXIM - Perfekt system Grzejniki stalowe PERFEXIM - Perfekt system
Strona producenta Cennik produktu

Kermi

Kermi

Inwestycja która, jak pokazuje poniższy przykład, szybko się zwraca.

Porównanie na podstawie starego budownictwa, nowego budownictwa oraz domu energooszczędnego,

każdy o powierzchni ogrzewanej 190 m² (piwnica, parter i piętro).

Rechenbeispiel_neu

*) gaz ziemny, cena 1,6 PLN brutto
**) przyjęto roczny wzrost kosztów gazu ziemnego o 3%


Porównanie na przykładzie domu z powierzchnią do ogrzewania wynoszącą 190 m² i podzieloną na piwnicę, parter i pierwsze piętro.
Łączne zapotrzebowanie na ciepło dla:
starego budownictwa: 57.000 KWh/a
nowego budownictwa (według EnEV): 18.050 kWh/a
domu energooszczędnego: 9.500 kWh/a

Zdjęcia produktu:

Kermi Kermi
Strona producenta Cennik produktu